Luni - Vineri9AM - 5PM
BirouriStr: Dacilor nr. 14 , Timisoara, Romania
Social Media

TurismProgramul Pilot Start Up
mediu ECOTURISM

BENEFICIARI: persoana juridică cu/sau fără rol de administrator sau custode de arii naturale protejate.
CHELTUIELI ELIGIBILE:
Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
 • Cheltuieli cu personalul implicat în managementul proiectului
 •  Managementul de proiect este realizat cu personal propriu. Personalul propriu al solicitantului implicat în managementul proiectului este constituit din minim două persoane (coordonator de proiect și responsabil financiar); după caz, poate să existe și un asistent de proiect. Plățile salariale includ impozite și contribuții aferente. Valoare totală a salariilor echipei de management trebuie să fie în limita a maxim 15% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil acordat.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului în limita a maxim 5% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil acordat: video/videoproiector, laptop, ecran de proiecție, tablă interactivă, flipchart, camera video, aparat foto cu obiective aferente, și consumabile aferente;
 • Tema de finantare A – dezvoltarea de infrastructură de acces, de refugii montane cu rol de adăpost și informare turistică, infrastructură de informare și interpretare a naturii și culturii locale si facilitati pentru servicii locale de ecoturism;
 • Cheltuieli cu elaborarea proiectului de amenajare pentru vizitare peșteri, elaborarea studiului de fezabilitate în cazul refugiilor montane cu rol de adăpost și informare turistică /centrelor de vizitare, elaborarea planului de interpretare a patrimoniului natural și cultural și a proiectului de amenajare și design interior pentru centrele de vizitare în limita unui procent maxim cumulat de 8% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil acordat;
 • Cheltuieli cu lucrări de amenajare pentru centrele de vizitare destinate exclusiv informării și conștientizării;
 • Cheltuieli cu lucrări de construcții pentru refugii montane cu rol de adăpost și informare turistică ca puncte de informare și educație și adăpost pentru vreme rea și pentru înnoptare;
 • Lucrări pentru realizarea de grădini cu caracter educativ cu exemplificarea speciilor de faună și floră autohtonă, inclusiv realizarea de mulaje de specii care au dispărut de-a lungul istoriei geologice a pământului;
 •  Cheltuieli cu elaborarea proiectului de amenajare pentru vizitare peșteri, elaborarea studiului de fezabilitate în cazul refugiilor montane cu rol de adăpost și informare turistică /centrelor de vizitare, elaborarea planului de interpretare a patrimoniului natural și cultural și a proiectului de amenajare și design interior pentru centrele de vizitare în limita unui procent maxim cumulat de 8% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil acordat;
 • Cheltuieli cu lucrări de amenajare pentru centrele de vizitare destinate exclusiv informării și conștientizării;
 • Cheltuieli cu lucrări de construcții pentru refugii montane cu rol de adăpost și informare turistică ca puncte de informare și educație și adăpost pentru vreme rea și pentru înnoptare;
 • Lucrări pentru realizarea de grădini cu caracter educativ cu exemplificarea speciilor de faună și floră autohtonă, inclusiv realizarea de mulaje de specii care au dispărut de-a lungul istoriei geologice a pământului;
 • Tema de finantare B – programe de creștere a capacității resurselor umane pentru managementul și administrarea destinației la nivelul zonelor ce au asociate arii naturale protejate;
 • Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului – expertiza de specialitate – din urmatoarele domenii: formare si training, facilitare comunitara, marketing, dezvoltare web si web design, turism si strategii de turism, interpretarea naturii, cercetare si studii, sociologie;
 • Cheltuieli necesare pentru realizarea de instruiri, conferințe, intalniri pentru personalul solicitantului, participanti si lectori/invitati: transport, cazare și diurnă conform legii, consumabile, închiriere săli;
 • Programe de formare pentru personalul cu functii de conducere din cadrul centrului de vizitare: manager in activitatea de turism, director centru de informare turistica, agent de turism pentru circuite tematice;
 • Programe de formare profesionala pentru personalul cu functii de executie: ghid de turism (ecvestru, speologic, pentru pesteri amenajate. Cursurile de formare sunt destinate doar personalului permanent sau locuitorilor din aria geografica acoperita de proiect;
 • Cheltuieli cu deplasarea, cazarea, diurna.

SUMA MAXIMĂ PE PROIECT: Cuantumul finanțării nerambursabile poate fi de până la 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără a se putea depăşi, la data semnării contractului, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR, după caz, conform legislației în vigoare.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Fonduri Europene Nerambursabile

Analiza rapida

Proiectul tau o sa fie analizat in cel mai scurt timp.

Plan de afaceri

Consultantii nostri o sa ia legatura cu dvs foarte repede.

Strategie de business

Proiectul tau o sa fie analizat in cel mai scurt timp.

Studiu de piata

Consultantii nostri o sa ia legatura cu dvs foarte repede.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Proiecte Fonduri EuropeneIn Romania
https://fondurieuropenenerambursabile.ro/wp-content/uploads/2022/04/eubun-Custom-Custom.png
Program
Program de lucru
Luni-Vineri
09:00-17:00

Copyright © 2022 Fonduri Europene Nerambursabile. All rights reserved. Created by WebIT Center.